... Skip to main content

Sikkerhetsregler for Sjoa Klatrepark

Bølge

Å bevege seg mellom trær i forskjellig høyde over bakken kan innebære en viss risiko.
Det er slett ikke noe hyggelig å falle 10 meter ned. Derfor har vi en del regler våre gjester må følge, for deres egen sikkerhet og andres trivsel. Du er ansvarlig for at du og barna du har med deg under 18 år følger sikkerhetsreglene på løypene.

Klatreselen har 3 spenner som regulerer hvor stramt den sitter – en på hoftebeltet og en på hvert lårbelte. Selen skal til enhver tid være relativt stram og kan ved behov etterstrammes på løypene. Det er ikke tillatt å være på løypene uten å være skikkelig iført klatresele og sikret i sikkerhetssystemet.

Røyking er bare tillatt på anviste steder.

Du har plikt til å følge instruksen nøye og spørre personalet om noe framstår som uklart for deg.

Kun 1 person er tillatt på hvert element (mellom plattformene). Vent til det er ledig tid før du legger ut på et element. På taubanene (ziplines)  MÅ du passe på at ingen er på banen når du starter.

Pass på at du alltid er godt sikret før du går ut på elementet. Beveg deg rolig og kontrollert gjennom løypene.

Ved eventuelle feil eller mangler på instruksjonen, ber vi deg informere personalet av hensyn til andre brukere.

Høyder og alder på deltakere i de forskjellige løypene:

  • Instruksjonsløypa:  Denne må alle igjennom.
  • Gul løype: for barn over 3 år
  • Grønn løype: minimum 7 år
  • Blå løype: minimum høyde 140 cm og minimum 10 år

Adgang til løypene i klatreparken er ikke tillatt for følgende:

  • Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler
  • Gravide
  • Personer over 110 kg
  • Personer med hjerte- eller lungeproblemer
  • Personer med nakke-, rygg- eller skulderskader
  • Personer som instruktøren anser som uegnet til å gjennomføre løypene etter fullført instruksjon.

Bruk av klatreparken kan innebære en risiko som i verste fall kan medføre fysiske skade.

Personer  blir bortvist uten refusjon av inngangsbilletten dersom sikkerhetsreglene ikke følges.

Sjoa Klatrepark hos Sjoa Familierafting – Instruksjonsvideo på norsk

Sjoa Klatrepark hos Sjoa Familierafting – Instructionvideo in english

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.